Tarih : 11.11.2016 - 19:14

Ankara'da Önemli Toplantı

TOBB Türkiye Fuarcılık Meclisi, Meclis Başkanı Cihat Alagöz’ün başkanlığında Ankara’da toplandı. Toplantıda öncelikle, son bir ay içerisinde sektörü ilgilendiren gelişmeler ve yürütülen çalışmalar konusunda Meclis Başkanı Cihat Alagöz tarafından bilgilendirmede bulunuldu.
 

Ekonomi Bakanlığı ve KOSGEB yetkililerinin de iştirak ettikleri toplantıda, TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu’nun evsahipliğinde, Başbakan ile Ekonomiden sorumlu Bakanların katılımı ile gerçekleştirilmesi planlanan “Türkiye Sektörel Ekonomi Şurası”nda Türkiye Fuarcılık Meclisi tarafından gündeme getirilecek konular karara bağlandı.

 

Toplantıda ayrıca, fuarcılık sektörü hakkında bilgilendirmede bulunmak ve fuarların daha etkin bir biçimde tanıtımının sağlanması konusunda ortak yürütülebilecek çalışmaları istişare etmek amacıyla, en çok sayıda fuar düzenlenen İllerin Belediye Başkanlarına Sektör Meclisi olarak ziyarette bulunulması kararlaştırıldı.

 

Toplantıda gündeme alınarak Hükümete öneri olarak aşağıdaki konuların iletilmesine karar verildi:

 

“Fuarcılık Sektörü, Döviz Kazandırıcı Hizmet Ticareti Teşviklerinden Yararlanmalı

 

Eğitim kurumları, sağlık kuruluşları, sağlık turizmi, bilişim, film ve yönetim danışmanlığı şirketleri gibi kuruluşların; uluslararası rekabet gücünün geliştirilmesi, gelirlerinin artırılması, dış pazarlara açılması ve markalaşması amacıyla gerçekleştirdikleri faaliyetlere ilişkin giderler Devlet tarafından desteklenmektedir. Faaliyetlerinin mahiyeti bakımından söz konusu kuruluşlarla benzer öneme haiz Fuar Düzenleyicisi Şirketler de bu desteklerden yararlanmalıdır.

 

Fuar Düzenleyici Şirketlerin yurt içinde tanıtımına yönelik faaliyetleri KOSGEB tarafından desteklenmeli

 

Fuar Düzenleyici şirketlerin, yurt içinde düzenlediği fuarları daha etkin bir biçimde tanıtmaları için bu faaliyetlerinin desteklenmelidir.

 

Fuarcılık sektörünün geliştirilmesi ve daha nitelikli fuarların düzenlenmesinin sağlanabilmesi için, fuar düzenleyici şirketlerin yurt içinde düzenlenen fuarların tanıtım ve pazarlama faaliyetlerinin desteklenmesine yönelik KOSGEB nezdinde bir teşvik mekanizması oluşturulmalıdır.

 

Yurt içinde düzenlenen uluslararası nitelikteki fuarlara yerli sanayinin katılımını teşvik edecek yeni bir mekanizma oluşturulmalı

 

Yurt içinde düzenlenen uluslararası nitelikteki fuarlara katılımın daha yüksek seviyeye ulaştırılarak bu fuarların yurt dışındaki emsalleri ile rekabet edebilir hale getirilebilmesi için yurt dışında düzenlenen fuarlara verilen katılım desteği benzeri bir modelin yurt içi fuarlar için de oluşturulmasına ihtiyaç duyulmaktadır.

 

Bu kapsamda, Ülkemizde stratejik öneme haiz sektörler ve bu sektörlerin yoğunlaştığı bölgeler dikkate alınarak, ilgili sektöre yönelik bu bölgelerde düzenlenen fuarların gelişimini sağlayacak perspektifte bir model Ekonomi Bakanlığı nezdinde TOBB Türkiye Fuarcılık Meclisi ile işbirliği içerisinde geliştirilerek, bu model kapsamında yurt İçinde düzenlenen uluslararası nitelikteki fuarlara katılım teşviği sağlanmalıdır.

 

Ülkemizde düzenlenen fuarların ve fuar merkezlerinin “Türkiye Fuarları” markası altında dünya ölçeğinde tanıtılmalı

 

Ülkemizde düzenlenen fuarların “Türkiye Fuarları” perspektifiyle dünya ölçeğinde tanıtılarak çok daha yüksek sayıda yabancı fuar katılımcısı ve ziyaretçisinin ülkemize getirilmesi amacıyla, fuarlarımıza ilişkin detaylı bilgi ile fuar merkezlerimizin teknik bilgilerinin çok lisanlı hazırlanmış bir internet portalında “Exhibit In Turkey” sloganı altında sunulmasına, bu sloganın dünya çapında saygın basın yayın organlarına verilecek ilanlarla tutundurulmasına ve bu çalışmanın Devletimizin “Discover the Potential”, “Invest in Turkey” gibi kampanyalarıyla eşlenik bir biçimde yürütülerek Türkiye Fuarları’na ilişkin dünya çapında farkındalık oluşturulmalı ve bu projeye ilgili Bakanlıklar tarafından maddi ve manevi destek sağlanmalıdır.

 

İhracatın arttırılması, iç ticaretin canlandırılması ve turizmin çeşitlendirilmesi bakımından stratejik önemi dikkate alınarak Türkiye Fuarcılık Sektörünün geliştirilmesine yönelik bir Devlet Politikası oluşturulmalı

 

Fuarcılık sektörünün; ülkemizin ihracatının arttırılması,  iç ticaretin canlandırılması ve turizmin çeşitlendirilmesi bakımından ülkemizdeki neredeyse tüm sektörlerin vitrini olması nedeniyle geliştirilerek küresel ölçekte rekabet edebilirliğinin sağlanabilmesi içim “Fuarcılık Sektörünün Küresel Rekabet Gücünü Artırmak” vizyonunun bir Devlet Politikası haline getirilmesine ve bu kapsamda atılacak adımların Hükümet nezdinde takip ve koordinasyonuna ihtiyaç duyulmaktadır.

 

Bu doğrultuda, “Fuarcılık Sektörünün Küresel Rekabet Gücünü Artırmak” hedefi bir Devlet Politikası haline getirilmeli ve bu kapsamda TOBB Türkiye Fuarcılık Meclisi ile işbirliği içerisinde, “Türkiye Fuarcılık Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı” hazırlanarak yürürlüğe konulmalıdır.”

Diğer Haberler