Tarih : 04.06.2020 - 03:47

Fsd (Fuarcılık Sektörü Dernekler Platformu) Kuruldu

Türkiye'de Fuarcılık sektörü' nün kalkınmasını ve gelişmesini desteklemek amacıyla 3 sivil toplum kuruluşu FSD “Fuarcılık Sektörü Dernekler Platformu” adı altında bir araya geldi.

 

Fuarcılık Sektöründe yer alan ve sektörel sivil toplum kuruluşu statüsünde bulunan AFYAD (Avrasya Fuar Yapımcıları Derneği), SSTD (Sergileme ve Stand Tasarımcıları Derneği), UFYD (Uluslararası Fuar Yapımcıları Derneği) nin bir araya gelmesi ile ortaya çıkan platformun amaçları, fuarcılık sektörünü teşkil eden tüm taraflar arasında iletişim ağı oluşturmak, bilgi, birikim ve deneyimleri paylaşmak, istişare/işbirliği ile ortak çalışma zemini hazırlamak, projeler üretmek, üretilmiş olan proje ve politikaları etkileyecek çalışmalar yaparak sektörün ulusal ve uluslararası arenada statüsünü yükseltmek ve sürdürülebilir kılmak olarak belirlendi.

 

Platform üyelerini oluşturan dernekler çalışma alanlarını ve amaçlarını bir mutabakat metni ile kamuoyuna duyurdular. Bu metinde anlaşmaya varılan konular aşağıdaki şekilde kayda geçirildi;

 

 1. Kamu kurum ve kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, sektörün çalışmalarını doğrudan etkileyen özel ve tüzel kişiliği haiz kuruluşlar nezdinde Sektör adına sözlü ve yazılı görüş ve tavsiyelerde bulunacaklardır.

 

2. Fuar firmalarının kendi aralarındaki sorunlar, fuar firmaları ile alan işletmecileri arasındaki sorunlar, fuar firmaları ile diğer (Kamu kurum ve kuruluşları, yerel yönetimler, Sivil Toplum Kuruluşları vb. ile ilgili) sorunlarla ilgili arabuluculuk ve karar/görüş oluşturması için;

 

Platform katılımcılarının görüş birliğine vardığı sektörde deneyimli ve sektöre yönelik etik kuralları benimseyen kişilerin sayısı ve nitelikleri belirlendikten sonra “Türkiye Fuarcılık Sektörü Etik Kurulu” teşkil edilecektir.

 

3. Katılımcı STK'lar gündem konularını öncelikle grupta paylaşacak ve grup ortak hareket etme kararı aldığında münferit girişimde bulunulmayacaktır.

 

FSD “Fuarcılık Sektörü Dernekler Platformu” ilk somut çalışmasını COVID-19 salgınının fuarcılık endüstrisine olumsuz etkilerinin değerlendirilmesi ve yeni normalde daha güvenli fuar organizasyonlarını mümkün kılacak önlemler üzerine gerçekleştirdi. Her derneğin platform bünyesinde oluşturulan komisyona atadıkları üyelerin çalışmaları neticesinde ortaya çıkan metin, başta Fuarcılık Meclisi olmak üzere tüm yetkili fuarcılık çevreleri ile paylaşıldı.  

 

 

Diğer Haberler