Tarih : 20.04.2017 - 14:11

İş Sağlığı ve Güvenliği'ne A+A'da Yeni Bir Boyut

Almanya'nın Düsseldorf kentinde 17-20 Ekim 2017 tarihleri arasında gerçekleştirilecek A+A 2017 Uluslararası İş Sağlığı ve Güvenliği İhtisas Fuarı ve Kongresi'nin basın toplantısı, Ortaköy'de bulunan Radisson Blu Bosphorus Oteli'nde gerçekleştirildi. Messe Düsseldorf A+A 2017 Fuarı Direktörü Birgit Horn, Bornack GmbH & Co. KG firması Genel Müdürü Klaus Bornack ve T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdür Yardımcısı Burhanettin Kurt konuşmacı olarak katılarak, basın mensuplarına fuar ve sektörle ilgili bilgiler verdi. Basın toplantısında Messe Düsseldorf GmbH Türkiye Temsilcisi Demet Tezulaş da hazır bulundu.

 

Fuara ilişkin bir sunum gerçekleştiren Messe Düsseldorf A+A 2017 Fuarı Direktörü Birgit Horn, fuarın bu seneki temasının "İnsan değerlidir" olduğunu söyledi. Horn, "İş dünyası birçok açıdan değişmiş bulunuyor. Çalışanlara yönelik talepler giderek daha karmaşık hale gelirken, çalışma yaşamı daha fazla esneklik ve mobilite gerektiriyor. İş dünyasında görülen dijitalleşme süreci ve bu sürecin çalışma koşulları üzerindeki etkileri güncel konuların başında geliyor. Almanya’da yapılan bir temsili araştırmaya (DGB-Index Gute Arbeit 2016) göre, çalışanların yüzde 82’si iş yaşamının dijitalleşme sürecinden etkilendiğini, yüzde 60’ı ise bu etkileşimin yüksek veya çok yüksek boyutlara ulaştığını ifade ediyor. Yine aynı grup iş baskısının ve iş hacminin büyüdüğünü ve birçok görevi birlikte yapabilme zorunluluğunun (Multitasking) ortaya çıktığını belirtiyor. Neredeyse tüm işyerlerinde görülen dijitalleşme ve bireyselleşme süreçlerinin yanı sıra demografik değişimler nedeniyle de iş dünyasında yeni koşullar ve olanaklar oluşmuş bulunuyor. Bu nedenle de iş performansının sürdürülmesine yönelik tüm önlemlerin yanısıra, çalışanların korunması ve işyeri güvenliği de büyük önem taşıyor: Bu alanda alınacak önlemler çalışanları işyerlerindeki sağlık ve güvenlik risklerinden korumak suretiyle, yaşam koşullarının iyileştirilmesine de katkıda bulunuyor" dedi.

 

A+A 2017 Fuarı

17 – 20 Ekim 2017 tarihleri arasında Düsseldorf kentinde gündemi kişisel korunma önlemleri, işyeri güvenliği ve işyerinde sağlık konuları belirleyecek. Dünyanın değişik yerlerinden gelecek ihtisas ziyaretçileri bu tarihler arasında A+A Uluslararası İhtisas Fuarı ve Kongresi için fuar merkezinde buluşacak. Daha şimdiden A+A 2017 etkinliğinin iş güvenliği, işyerinde sağlık koşullarının iyileştirilmesi ve işyerinde güvenlik yönetimi konularında dünya genelinde öne çıkan en yeni eğilimleri ve ürünleri eksiksiz bir şekilde sunacağını söyleyebiliriz.

 

Sektörünün lider etkinliği olan fuarda 1.900 dolayında katılımcı firma temsil edilecek. Dünyanın değişik kıtalarından çok sayıda firma katılım başvurusu yapmış bulunuyor. İşyeri güvenliği ve güvenlik yönetimi uzmanları, insan kaynakları sorumluları ve işçi-işveren komiteleri üyeleri, sanayi sektöründen gelecek satın alma yetkilileri, ihtisas mağazaları temsilcileri ve işyeri hekimlerinin yanısıra, itfaiye, teknik destek birimleri ve emniyet kuruluşları temsilcileri, meslek birlikleri ve kaza sigortası kurumları temsilcileri ve küçük işletme sahipleri için A+A Fuarı en önemli etkinliği oluşturuyor. Fuar iki yılda bir düzenleniyor.

 

A+A sadece sektörünün en önemli ve en büyük fuarı olmakla kalmayıp, aynı zamanda ilk kez düzenlendiği 1954 yılından bu yana dünya genelinde işyeri güvenliği ve işyerinde sağlık koşullarının iyileştirilmesi konularına dikkat çekilmesine destek vermiş ve zaman içinde sektörde yaşanan tüm yeni gelişmeleri düzenli olarak ihtisas fuarı ve kongrenin konu yelpazesine dahil etmiş bulunuyor. İlk A+A etkinliğinden – o zamanki adıyla İşyeri Güvenliği + İşyeri Hekimliği İhtisas Fuarı’ndan – bu yana çok önemli adımlar atılmış olduğunu görüyoruz: Nitekim Avrupa Birliği, İş Sağlığı ve Güvenliği Çerçeve Direktifini bundan 25 yıl önce kabul etmiş, o tarihten bugüne kadar da çalışanların sağlık ve güvenlik risklerinden korunması alanında belirlediği yüksek standartlarla bu alanda hep öncü rol oynamıştır. 2008 yılından bu yana ölümcül iş kazaları neredeyse dörtte bir oranında azalmış bulunuyor. Buna paralel olarak Avrupa Birliği dahilinde işyerindeki koşullar nedeniyle en az bir kez sağlık sorunu yaşamış veya mevcut sağlık durumu kötülemiş olan çalışanların sayısında yüzde 10’a yakın gerileme kaydedilmiştir. Bu sonuçlara rağmen halen üstesinden gelinmesi gereken ciddi sorunlar mevcuttur: Avrupa’da her yıl tahminen 160.000 kişi çalışma koşullarından kaynaklanan hastalıklar nedeniyle hayatını kaybediyor. Bu nedenle, Avrupa ülkelerinin belirlemiş olduğu yüksek standartların korunması ve güncellenmesi gerekiyor. Avrupa Birliği Komisyonu belirleyici nitelikte yeni önlemler alınmasını kararlaştırmış bulunuyor. Bu önlemlerin ana hedefini AB-Hukuku’nun ve AB-İş Güvenliği yönergelerinin değişen iş modellerine ve toplumsal gelişmelere uyumlu hale getirilmesi oluşturuyor.

 

Özellikle Avrupa’daki birçok şirket, işyeri güvenliğine ve işyerindeki sağlık koşullarının iyileştirilmesine yönelik olarak alınacak koruyucu önlemlerin belirli bir maliyet getirmekle birlikte, kaza veya hastalık nedeniyle ortaya çıkabilecek devamsızlıkların oluşturacağı giderlerden ciddi ölçüde tasarruf sağlayabileceğini artık görmüş bulunuyor. Ayrıca bu tür koruyucu önlemlerle uzun vadede işletme açısından çeşitli avantajlar sağlanmış oluyor:

 

·     Sağlıklı, güvenli ve rahat koşullarda çalışanlar kendilerini daha iyi hissediyorlar. Buna dayalı olarak yaratıcılık, verimlilik ve iş kalitesinde artış sağlanıyor.

·   İşyerlerini muhtemel tehlikeler açısından inceleyen, eksikleri belirleyen ve bunları engelleyen işletmeler, iş süreçlerinin iyileştirilmesine katkıda bulunuyorlar. Dolayısıyla işletmeler daha güvenli ve verimli hale geliyor.

 

A+A 2017 etkinliğinde kişisel korunma önlemlerine ilişkin tüm ürün ve hizmetler ile sağlıklı ve güvenli işletme süreçleri tanıtılacak. Üreticiler güçlü bir sunumla yaratıcılıklarını ortaya koyacaklar. Fuarın ürün yelpazesi Corporate Fashion ve ergonomik büro mobilyalarından koruyucu ekipmanlara, yangından korunma önlemlerine, acil durum yönetimine ve işletmelerde alınabilecek çevre koruma önlemlerine kadar uzanıyor.

 

A+A İhtisas Fuarı’na paralel olarak düzenlenecek 35. Uluslararası İşyeri Güvenliği ve İşyerinde Sağlık Kongresi çerçevesinde ise sektördeki güncel gelişmeler ve koşullar hakkında kapsamlı bilgi sunulacak. Kongre yine İşyerinde Güvenlik ve Sağlık Federal Çalışma Grubu (Basi e.V) tarafından organize ediliyor. Kongrede ele alınacak konulara ilişkin hazırlıklar tüm hızıyla devam ediyor. Sektörden gelen sayısız fikir ve öneri değerlendirilip, somut hale getirildikten sonra kongrenin sunum programına dönüştürülüyor. Kongre kapsamında 60 dolayında seminer dizisi çerçevesinde 300’ü aşkın konuşmacı güncel konuları ele alarak, çözümler sunacak. A+A Kongresi’nin vazgeçilmez bölümünü yine Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) Konferansı oluşturacak. Üç farklı oturum çerçevesinde iş, güvenlik ve sağlık uzmanları aşağıda belirtilen konuları ele alacaklar:

 

·       Küresel tedarik zincirinde işyeri güvenliği ve işyerinde sağlık 

·   İşletmelerde güvenliğin artırılabilmesi ve kişisel korunma koşullarının iyileştirilmesi amacıyla işletmelerin ve çalışanların işyerlerinde güvenlik ve sağlık konularında nasıl veri toplayabilecekleri ve bu verileri nasıl değerlendirebilecekleri

·    İşyerinde şiddet ve psiko-sosyal riskler

 

Fuarın 10. salonunda yer alacak “Güvenlik ve Sağlık Noktası” ise İşyerinde Güvenlik ve Sağlık Federal Çalışma Grubu (Basi e.V) ve bu kuruluşun ulusal ve uluslararası ortakları tarafından organize edilen bir özel gösteri niteliği taşıyor. Bu bölümde işyeri ve sağlık güvenliği alanında fikirsel destek veren kuruluşlar temsil edilecek. Bunların arasında meslek kooperatifleri, kaza sigortası kurumları, sendikalar ve işveren kuruluşları, bakanlıklar ve resmi kurumlar, meslek ve ihtisas birlikleri, yüksek okullar ve diğer birçok kurum da yer alıyor. Ziyaretçiler için bu bölüm işyeri güvenliği ve işyerinde sağlık konularına yönelik sorularını iletebilecekleri bir danışma noktası niteliği taşıyor. Resmi yönetmelikler, kaza sigortası, koruyucu ekipmanlar, tehlikeli maddeler, meslek hastalıkları, işletmelerde sağlık koşullarının iyileştirilmesi, rehabilitasyon gibi tüm hususlar hakkında burada uzmanlardan destek alınabilecek. Bu danışmanlık hizmeti eşsiz bir nitelik taşıyor ve bu kadar kapsamlı şekilde sadece A+A Fuarı’nda sunuluyor. Ayrıca bu bölümde standlarda sunulacak eğlenceli ve bilgilendirici etkinlikleri destekleyici nitelikte enformasyon malzemeleri ve araçları da yer alacak.

 

Fuar merkezinin 11. salonunda gerçekleşecek Safety & Security Forum kapsamında ise altı ana konuya ilişkin olarak sunulacak basit ve anlaşılır tebliğlerle güncel gelişmeler hakkında bilgi aktarılacak. Bu bölümde ağırlıklı olarak şu konuların ele alınması planlanıyor:

 

-          Toz kirliliğinin engellenmesi

-          Patlama risklerinden korunma

-          Tehlikeli maddelerin güvenli bir şekilde kullanılması ve depolanması

-          İşyerlerinde yangından korunma ve acil durum yönetimi

-          Düşme kazalarına karşı önlemler

 

Fuar merkezinin 6. salonunda yer alacak İşletmelerde Yangından Korunma ve Acil Durum Yönetimi Parkı’nda ise kazaları, büyük hasarlı istenmeyen olayları engellemeye yönelik bilgilendirici sunumlar, canlı gösteriler ve kurtarma yöntemleri tanıtılacak. Alman İşyeri İtfaiye Ekipleri Birliği (WFVD) işletme güvenliği ve yangından korunma konularına ilişkin bilgi aktaracak ve özellikle şu konuları ele alacak:

 

-          Kuyu içinden  kurtarma

-          Tank içinden kurtarma

-          Platformdan kurtarma/Tahliye etme

-          İnşaat iskelesinden kurtarma

Bilgilendirme etkinlikleri kapsamında özellikle işletmelerde alınacak koruyucu önlemler ve müdahale şekillerine ilişkin görev dağılımı üzerinde durulacak ve yetki alanları üzerinde tartışılacak.

 

İş kıyafetleri ve koruyucu giysiler – gerçekten kullanıldıkları takdirde –çalışanları kazalardan koruma özelliğine sahip bulunuyorlar. Bunların konforlu olması ve göze hitap eden bir tasarıma sahip olması kullanımın belirgin şekilde yaygınlaşmasını sağlıyor. Bu nedenle de koruyucu giysi ve ekipman üreticileri giderek moda akımlarına daha fazla değer veriyorlar. Fuar merkezinin 11. salonunda her gün düzenlenecek olan A+A Fashion Shows etkinliklerinde iş kıyafetlerinin ve koruyucu giysilerin ne denli güncel moda eğilimlerine uygun ve modern tasarlanabileceği ortaya konacak. Kusursuz tasarım ve güvenliğin artık birbiriyle çelişmek zorunda olmadığı vurgulanacak ve bu amaçla yararlanılan akıllı çözümler ve yeni malzemeler tanıtılacak.

 

Fuar merkezinin 10. salonunda gerçekleşecek Workplace Design & Corporate Health etkinliğinin ana konularını işyerlerinde ve iş süreçlerinde ergonomik tasarım ve işletmelerde sağlık koşullarının iyileştirilmesi oluşturacak. İnsani koşullara uygun çalışma sistemi kriterlerini dikkate almak suretiyle iyi uygulama örneklerinin ortaya koyulması, insan-makina arayüzü, koruyucu önlemler ve verimlilik bu bölümün ağırlıklı konuları arasında yer alacak. Bu bölümde ayrıca işyerlerinin çalışanların yaşına uygun şekilde tasarlanması, aydınlatma, klima ve akustik gibi güncel konular da ele alınacak. Ticari özelliği bulunmayan kurum ve örgütlerin sunacağı tebliğlerin yanısıra, katılımcı firmalar da sunum yapma olanağına sahip olacaklar. Sunumlarda anında çeviri hizmeti verilecek.

 

Olağanüstü durumlarda kurtarma çalışmaları: Bu konuyu işbirliği ortakları Sivil Savunma ve Afetten Korunma Federal Teşkilatı (THW) ve Alman Hayat Kurtarma Kuruluşu (DLRG) fuar merkezinin 6. salonunda Aşırı Yükseklikten veya Derinlikten Güvenli Kurtarma Yöntemleri Gösterisi kapsamında ele alacak. Bu bölümde kurulacak havuz ve tırmanma duvarı üzerinde – su içinde veya dışında – kaza geçirmiş olan kişilerin kurtarılmasına yönelik çalışmalar tanıtılacak. Gösterilerde içerik olarak kurtarma girişiminin organizasyonu, kurtarma ekibinin güvenliği ve uygun kişisel korunma ekipmanlarına (örneğin güvenli askı sistemleri) ağırlık verilecek.

 

Partner Ülke İngiltere

A+A 2017 Fuarı’nın çerçeve programında ayrıca, fuarın bu yılki partner ülke etkinlikleri kapsamında önemli meslek birlikleri, kurumlar ve siyasi temsilcilerin katılımıyla gerçekleşecek İngiliz-Alman İş Güvenliği Diyaloğu da yer alıyor. Bağımsız uzmanlardan oluşan ve İngiliz hükümetine danışmanlık hizmeti veren Health and Safety Executive gerek fuarda gerekse özel gösterilerde yer alacak ve ayrıca kongre ve ILO Konferansı kapsamında tebliğler sunacak. Health and Safety Executive tümüyle kamu yararı güden bir kuruluş olarak İngiltere’de ölümcül iş kazalarının ve çalışma koşullarından kaynaklanabilecek ciddi hastalıkların engellenmesi için çalışıyor

 

Partner ülke seçiminin fuar organizasyon komitesi tarafından A+A 2015 esnasında, yani İngiltere’nin Avrupa Birliği’nden çıkıp çıkmamasını belirleyecek halk oylamasından çok daha önce yapılmış olmasına rağmen, değişen koşullar ışığında sınıraşırı deneyim alışverişi daha da önem kazanmış bulunuyor. Güncel siyasi durum nedeniyle koruyucu ekipman ve güvenlik donanımı üreticileri açısından da yeni sorular ortaya çıkmış bulunuyor. A+A 2017 sektörün belirleyici platformu olarak ticari ve kurumsal ilişkilerin yoğun bir şekilde tartışılması ve 32 milyon dolayında kişinin istihdam edildiği İngiltere pazarı hakkında daha fazla bilgi edinilmesi açısından önemli bir olanak sunacak.

 

İngiltere geleneksel olarak A+A katılımcıları arasında önemli bir yere sahip bulunuyor: 2015 yılında fuara İngiltere’den 85 firma katıldı ve 3.700 metrekareyi aşkın bir alan üzerinde yenilikçi ürünleri ve hizmetleri tanıttılar.

 

A+A Fuarı olumlu piyasa koşullarında gerçekleşiyor

Ekim ayında A+A Fuarı için Düsseldorf’a gelecek olanlar, gelişmekte olan bir sektörle karşılaşacaklar. Kişisel koruyucu ekipmanlar pazarı küresel düzeyde yaklaşık 18 milyar Euro’luk bir ticaret hacmine ulaşmış bulunuyor. Bu rakamın içinde Avrupa Birliği’nin yüzde 38’lik bir paya (5,8 milyar Euro) sahip olduğu görülüyor. Almanya’nın pazar payı ise 1,8 milyar Euro olarak veriliyor. Uzmanlar sektördeki olumlu gelişmenin devam edeceğini belirtiyorlar.

 

Geleceğe yönelik bu olumlu tahminler A+A 2017 katılımcıları için de ciddi bir avantaj oluşturacak, zira uluslararası uzmanların katılımıyla İhtisas Fuarı ve Kongre artık  güvenli ve sağlıklı çalışma yaşamı açısından küresel düzeyde lider bir platform haline gelmiş bulunuyor. A+A 2015 Fuarı’na – yüzde 30’dan fazlası yurtdışından olmak üzere –80 ülkeden 65.000’in üzerinde ihtisas ziyaretçisi gelmişti. Ziyaretçilerin üçte ikisi orta veya üst düzey yönetim kadrolarından olup, şirketlerinin satın alma kararlarında yetki sahibi olan kişilerden oluşuyordu. Katılımcı firmalar fuar sonrasında ziyaretçilerin mesleki uzmanlık düzeyinden etkilendiklerini belirterek, fuarda elde etmiş oldukları ticari başarıdan memnun kaldıklarını ifade etmişlerdi. İhtisas ziyaretçileri ise fuarda sergilenen zengin ürün yelpazesinden, yeniliklerin çeşitliliğinden ve kongre ve çerçeve etkinliklerinde aktarılan bilgilerden duydukları memnuniyeti vurgulamışlardı. Ziyaretçilerin yarısından fazlası fuar sonrasında yeni üreticiler ve iş ortakları kazanmış olduklarını belirtmiş, yüzde 97’si ise A+A Fuarı’nı tavsiye edeceklerini açıklamışlardı. 

 

Rakamların da ortaya koymuş olduğu gibi, güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamına önem veren herkes için A+A 2017 mutlaka ziyaret edilmesi gereken bir etkinlik niteliği taşıyor.

 

 

Diğer Haberler